Kamagra Tablets Logo

Voorwaarden en bepalingen

Overzicht

Bedankt voor uw bezoek aan Kamagra Tablets. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met de voorwaarden op deze pagina en bevestigt u dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke wetten. Kamagra Tablets biedt u deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten aan op voorwaarde dat u alle voorwaarden, beleid en kennisgevingen aanvaardt die hier vermeld staan. Alle klanten die deze website gebruiken bevestigen dat zij ouder zijn dan 18 jaar.

Gebruik van informative

Deze website geeft informatie die niet in de plaats mag komen van het advies van een gezondheidswerker. De informatie op deze website wordt ter beschikking gesteld voor conventioneel gebruik en is niet bedoeld om een diagnose te stellen voor een medische aandoening. Raadpleeg altijd direct uw eigen arts voor elk gezondheidsprobleem en voordat u nieuwe medicijnen inneemt of de dosering van een medicijn wijzigt. Houd u verder altijd zorgvuldig aan de gebruiksaanwijzing die bij uw medicatie wordt geleverd.

Medische disclaimer

De website kamagratablets.com verkoopt online farmaceutische producten. U gaat ermee akkoord dat u de op deze site beschikbaar gestelde producten uitsluitend op eigen risico benadert en gebruikt. Wanneer u medicijnen van onze website koopt, stemt u ermee in dat u geen reeds bestaande gezondheidstoestand hebt die het gebruik van deze medicijnen onveilig kan maken. U stemt er ook mee in dat u geen medicijnen gebruikt die een negatieve wisselwerking kunnen hebben met het product dat u bestelt.

Beperking van de aansprakelijkheid

Kamagra Tablets sluit alle aansprakelijkheid uit voor enig verlies of schade voortvloeiend uit uw gebruik of onvermogen tot gebruik van deze website en enige informatie die u van deze site verkrijgt. Kamagra Tablets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door storingen of uitval van internet netwerken. Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig of vrij van fouten zal zijn. In geen geval zal Kamagra Tablets of een van haar medewerkers aansprakelijk zijn voor enig verlies of claim voortvloeiend uit het gebruik van de website of de producten die van de website zijn gekocht. Wij garanderen niet dat de medicijnen die op onze website worden verkocht voor iedereen effectief zijn. Als een medicijn de eerste keer niet voor u werkt, raden wij u aan het nog een paar keer te proberen. Als het nog steeds niet werkt, adviseren wij onze klanten een ander medicijn te proberen.

Producten bestellen

U kunt medicijnen bestellen door uw bestelling te kiezen en in te dienen via de website in overeenstemming met deze voorwaarden. Een bestelling op deze website is een aanbod voor u om een product te kopen tegen de prijs die op het moment van de bestelling wordt gespecificeerd. Wij kunnen u verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken of uw gegevens te bevestigen, zodat wij een via onze website geplaatste bestelling correct kunnen verwerken. U gaat ermee akkoord om ons actuele, volledige en nauwkeurige klantgegevens te verstrekken.

Wijzigingen in de servicevoorwaarden

U kunt de meest actuele versie van deze voorwaarden hier op elk moment bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze overeenkomst naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Wij raden u aan onze website van tijd tot tijd te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van onze website na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over onze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.