Kamagra Tablets Logo

Online apotheek disclaimer beleid

Deze disclaimer dient om de online apotheek te beschermen tegen claims die tegen haar worden ingesteld door een gebruiker. Of u nu wel of niet akkoord gaat met ons beleid, door gebruik te maken van onze website gaat u er impliciet mee akkoord gebonden te zijn aan dit beleid. Wij raden u sterk aan dit document door te nemen, zodat u op de hoogte bent van de gevallen waarin onze aansprakelijkheid wordt beperkt of volledig wordt opgeheven. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Het is aan u om ervoor te zorgen dat u de meest recente versie van deze disclaimer bekijkt.

Beperking van de aansprakelijkheid

Deze site wordt beschikbaar gesteld op een 'as is' of 'as needed' basis en wijst elke vorm van garantie af. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de website een veilig platform is. Wij wijzen echter alle garanties van de hand, expliciet of impliciet. Noch wij, noch onze filialen, directeuren, werknemers, functionarissen, aannemers, leveranciers of dienstverleners geven enig schriftelijk of mondeling advies dat een garantie creëert. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, onze dienst geheel op eigen risico is.

Prijsstelling van farmaceutische producten

De prijzen van onze geneesmiddelen die op onze website worden geadverteerd zijn onderhevig aan wijzigingen. Houd er rekening mee dat prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Mocht u schade of verlies lijden als gevolg van wijzigingen in onze prijzen, kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Informatie voor de gebruiker

Wij streven ernaar alle vertrouwelijke informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen. Dit omvat informatie met betrekking tot het type medicatie dat wordt gekocht en de frequentie van dergelijke aankopen. Er is echter geen garantie dat deze privacy niet wordt geschonden. Alle informatie die via het internet wordt verstrekt, gebeurt op eigen risico van de gebruiker. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van een inbreuk op onze beveiliging. De gevolgen daarvan zijn persoonlijke gegevens die door derden kunnen worden ingezien. Dit risico geldt natuurlijk voor elke website of elk gebruik van het internet.

Onze informative

De informatie op onze website dient uitsluitend om onze gebruikers basiskennis over het product te verschaffen. De informatie kan niet worden gebruikt voor het stellen van een diagnose en is geen vervanging voor het advies van een arts. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die u zou hebben geleden als gevolg van onjuiste of verouderde informatie op onze website - hoewel wij streven naar volledige nauwkeurigheid. Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen. Wij dringen er bij de gebruikers van onze website op aan om de informatie op verantwoorde wijze te gebruiken en om medische hulp in te roepen voordat zij medicijnen kopen.

Onze geneesmiddelen

U wordt hierbij geïnformeerd dat alle medicijnen beschikbaar op ons online platform worden gekocht op eigen risico van de gebruikers. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van medicijnen die via ons platform zijn gekocht. In wezen, als u ontevreden bent over uw medicatie na gebruik of als het niet het beoogde effect heeft, is uw recht van verhaal niet tegen ons. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld aangezien de medicijnen op eigen risico van de koper ter beschikking worden gesteld. Voor de gevallen waarin medicijnen die van ons online platform zijn gekocht aan ons kunnen worden geretourneerd, verwijzen wij u naar ons retour- en restitutiebeleid.

Verdere informative

Onze afdeling klantenservice is altijd online. Neem gerust contact met hen op voor eventuele vragen of aanvullende informatie.